Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna

Rezerwat "Skorocice"

Jaskinia
Skorocicka

Album zdjęć


Miłek wiosenny
symbol roślinny Ponidzia


Strona główna  > powiat buski > Rezerwat "Skorocice"Rezerwat "Skorocice" oraz inne wybrane rezerwaty Ponidzia

 

Fot.: Jacek Gospodarczyk - Jaskinia Skorocicka. Najdłuższa jaskinia w skałach gipsowych w Polsce (2006)


Rezerwat 'Skorocice"
w pobliżu wioski Skorocice (w niewielkiej odległości od Buska Zdrój) został założony w 1960r. jako rezerwat przyrody nieożywionej i florystyczny. Zajmuje on powierzchnię 7,7 ha. Najciekawszy rezerwat na Ponidziu Interesujące są tu zjawiska krasowe występujące w gipsie. Teren rezerwatu obejmuje wąwóz gipsowy podzielony na dwie części ryglem skalnym, tzw. Wysoką Drogą. dnem wąwozu płynie Potok Skorocicki (na pewnych odcinkach ginie w podziemnych korytarzach). Dolina ta posiada bardzo bogatą rzeźbę - procesy krasowe). W środkowej części znajdują się wychodnie gipsu w formie ścian, ambon, grzęd, zapadlisk krasowych, jaskiń, ponorów, lejków krasowych, mostów skalnych. Na terenie rezerwatu znajduje się największa w Polsce jaskinia gipsowa - Jaskinia Skorocicka o długości ok. 280m.  Z uwagi na charakter gipsu nie występują tu formy naciekowe. Strop jaskini jest bardzo niestabilny (występujące obrywy skalne),  stąd też wchodzenie do niej jest niebezpieczne. Roślinność. Na nasłonecznionych, suchych zboczach wąwozu występują ciepłolubne murawy o charakterze stepowym, Rzadkie i chronione gatunki roślin: sierpik różolistny, jaskier iliryjski, gęsiówka uszkowata, przetacznik wczesny i zwodny. Na dnie wąwozu natomiast spotyka się: miłka wiosennego, ostnicę Jana, ożotę zwyczajną i inne.

Fot.: Jacek Gospodarczyk - Rezerwat Przyrody "Skorocice" (2006)

Inne wybrane rezerwaty na Ponidziu:

Rezerwat "Krzyżanowice"
- największy rezerwat kserotermiczny na Ponidziu. Wzgorze, które obejmuje rezerwat (Garb Krzyżanowicki)  zbudowane jest z margli, wapieni i gipsów - liczne lejki i zapadliska krasowe. Opada stromo w kierunku doliny Nidy

Rezerwat "Owczary" w okolicach miejscowości Owczary, w niewielkiej odległości od Buska Zdrój. Położony wśród pl uprawnych, w niewielkim obniżeniu, jego centralną część zajmuje kotlinka z ciekiem wodnym zasilanym przez słone siarczanowo - chlorkowe źródło. Występują rzadkie rośliny słonolubne. Jedyny tego typu rezerwat w tej części Polski

Rezerwat "Grabowiec" leśno-florystyczny w pobliżu miejscowości Bogucice. Las dębowo-grabowy na podłożu gipsowym, miejscami roślinność ciepłolubna. Występuje, m.in. dyptan jesionolistny zwany "gorejącym krzewem Mojżesza". Osiąga wysokość w granicach 50-120cm. W czasie upałów kwiaty wydzielają olejki eteryczne, które mogą ulec samozapaleniu.

Rezerwat florystyczny "Przęślin" - położony w odległości ok.300m od kościoła w miejscowości Chotel (w pobliżu Wiślicy) zajmuje niewielki wzgórek, wychodnie gipsu,kserotermiczne murawy o charakterze stepowym, szereg chronionych roślin takich jak: len włochaty, miłek wiosenny (symbol roślinny Ponidzia), zawilec wielokwiatowy, wężymord stepowy, ostnica włosowata, gęsiówka uszkowata (znanych jest tylko kilka stanowisk w Polsce, w tym jedno to jest "Przęślin").

Rezerwat stepowy "Góry Wschodnie" - znajduje się w odległości ok. 1km od kościoła w miejscowości Chotel , zajmuje fragment rozległego wzniesienia, zbudowanego z wielkokrystalicznych gipsów trzeciorzędowych (wcześniej wydobywane). Kryształy gipsu największe na Ponidziu i w Polsce osiągają rozmiary do 3m. Tworzą formy połyskujące w słońcu, nazywane tu na Ponidzu "jaskółczymi ogonami". Zobaczymy cenne i rzadkie rośliny, podobne jak w rezerwacie "Przęślin"

Miejsca i miejscowości położone w pobliżu Rezerwatu "Skorocice", które warto zobaczyć: Busko Zdrój,  Stara Zagość, Chotel Czerwony, Rezerwat "Przęślin", Rezerwat "Góry Wschodnie", Chroberz, Młodzawy Duże, Wiślica


 strona głównanapisz do nas