Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna


Papież 
w Sandomierzu

 
Papież w Sandomierzu


Podczas pielgrzymki do Polski


Miejsce spotkania z Ojcem
Świętym kilka lat późniejSandomierz -Plac Papieski
8.04.2005


Tekst homilii
Papieża


Strona główna  > Sandomierz  >Papież w Sandomierzu


VI Pielgrzymka Papieża do Polski

12 czerwca 1999r. Sandomierz
Rano, przed odlotem do Sandomierza, w łazience Papież stracił równowagę, upadł i rozciął
prawą skroń. Lekarz założył kilka szwów. Mimo to Papież trwał dzielnie w blisko 40-stopniowym 
upale

W homilii wygłoszonej w Sandomierzu 12 czerwca,
w święto Niepokalanego Serca
Najświętszej Marii Panny
, Jan Paweł II zwrócił się z wielkim apelem do młodzieży 
o czystość serca
,
będącą warunkiem prawdziwej chrześcijańskiej miłości

W przedpołudniowej Mszy w Sandomierzu uczestniczyło około czterystu tysięcy
wiernych, w tym ok. 20 tysięcy wojska polskiego, przedstawiciele armii słowackiej,
pielgrzymi z Ukrainy i z Białorusi.
Koncelebransami byli kardynałowie i biskupi polscy wraz 
z prymasem Polski Józefem Glempem. Gospodarzami podejmującymi Papieża w Sandomierzu
był biskup sandomierski Wacław Świerzawski i ordynariusz diecezji polowej Sławoj Leszek
Głódź. Obaj biskupi towarzyszyli Papieżowi w czasie przejazdu papamobilem na miejsce
celebry. 


Na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło ok. 20 tys. żołnierzy wszystkich broni, z gen. broni
Henrykiem Szumskim, szefem Sztabu Generalnego i ministrem obrony narodowej, Januszem
Onyszkiewiczem. Przybył też minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
Jan Szyszko wraz z grupą 5 tys. leśników. Obecni byli również przedstawiciele środowiska
naukowego KUL wraz z senatem uczelni oraz przedstawiciele Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie. 


Wśród uczestników liturgii wyróżniała się kilkusetosobowa grupa rycerzy, stojących po prawej
stronie ołtarza, w upalnym słońcu, w pełnym rynsztunku. 


Dzięki przybyciu Ojca Świętego diecezja sandomierska czuje się porwana przez papieski
zamysł świętowania Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 — powiedział biskup sandomierski
Wacław Świerzawski, witając Ojca Świętego. 

«Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni
dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w
pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie
odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie waszej wierności; wierności waszych
przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa»
przypomniał Papież swe 
słowa wypowiedziane w Asunción — stolicy Paragwaju, w 1988 roku. 


Nawiązując do słów jednego z błogosławieństw «Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą»
Papież przypomniał, że czystość serca jest przede wszystkim
darem Boga, który urzeczywistnia się w człowieku dzięki przyjęciu Prawdy Chrystusa. Czystość
serca, która w wymiarze wiecznym umożliwia człowiekowi oglądanie Boga „twarzą w twarz”, jest
zarazem wielkim zadaniem człowieka. 


W swym przemówieniu Papież zwracał się zwłaszcza „do młodzieży, do żołnierzy służby
zasadniczej i do harcerzy”. „Głoście światu «dobrą nowinę» o czystości serca i przekazujcie 
mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości. Wiem, jak bardzo jesteście wrażliwi na
prawdę i piękno. (...) Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym
prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! 
Nie dajcie się zniewolić!” — mówił z mocą Ojciec Święty. 


Papież zaapelował także do rodzin, aby stając w obronie czystości swych progów domowych,
broniły się przed pornografią. „Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań
ewangelizacyjnych, jakie stoją obecnie przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy
będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia i chrześcijańskiego
powołania” — powiedział Jan Paweł II. 

Papież przypomniał też dzieje Sandomierza, w które wpisana jest od wieków
chrześcijańska tradycja. Wymienił nazwiska związanych z miastem bp. Wincentego
Kadłubka, świętego Jacka, błogosławionego Czesława, świętego Andrzeja Boboli, 
a także błogosławionego Sadoka i  Męczenników Dominikańskich. Wspominając 
też postacie współczesnych biskupów sandomierskich, Papież dziękował Bogu za 
„to wielkie duchowe dziedzictwo, które w czasach zaborów, niemieckiej okupacji 
i totalitarnego zniewolenia przez komunistyczny system pozwoliło ludziom tej ziemi
zachować narodową i chrześcijańską tożsamość”. 


Całej papieskiej liturgii towarzyszyła uroczysta atmosfera. Muzyczną oprawę uroczystości
zapewniły połączone chóry diecezjalne wraz z chórem i orkiestrą Wojska Polskiego, a także 
z Centralnym Zespołem Reprezentacyjnym WP. 

Na zakończenie Mszy św. Jan Paweł II pozdrowił Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademię
Teologii Katolickiej w Warszawie oraz uczniów i pracowników szkół, które noszą imię św.
Jadwigi. Powitał też serdecznie pielgrzymów z Ukrainy i z Białorusi. 

Serdeczne słowa Jan Paweł II skierował również do żołnierzy ze Słowacji, do leśników,
pracowników Poczty Polskiej, policji, straży pożarnej, służb porządkowych, a także do
przewodników po Sandomierzu i okolicy, rolników, ogrodników i sadowników. 

Wspominając postać świętego brata Alberta Chmielowskiego, który jako powstaniec
walczył w ziemi sandomierskiej, Jan Paweł II pozdrowił żołnierzy Armii Krajowej,
Sybiraków i byłych więźniów obozów koncentracyjnych. „Zawsze jesteście obecni 
w moim sercu” — powiedział Papież. 


Spod skarpy w Sandomierzu Ojciec Święty po zakończonej Mszy św. udał się do rezydencji
sandomierskiego biskupa, gdzie zjadł obiad w towarzystwie swego najbliższego otoczenia. 
Po obiedzie i odpoczynku Ojciec Święty odwiedził sandomierską katedrę. 

Dalszym etapem pielgrzymki Ojca Świętego był Zamość.


źródło: www.mateusz.pl


Homilia w czasie mszy św. odprawionej w Sandomierzu >>

Papież w Sandomierzu - zdjęcia na stronie: http://www.pielgrzymka.opoka.org.pl/galeria/sandomierz.html


strona główna I  napisz do nas