Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna


Zbigniew Oleśnicki
- Ogólnopolska
Konferencja Naukowa

 Strona główna  >
Zbigniew Oleśnicki - Ogólnopolska Konferencja Naukowa


20-21 maja 2005 r.
Ogólnopolska
Konferencja Naukowa
"Zbigniew Oleśnicki  - książę
kościoła i mąż stanu"

Miejsce konferencji: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Zamek,  Sala rycerska, 
wstęp wolny
.

Zbigniew Oleśnicki 

urodził się 05.12.1389 roku w Siennie (Ziemia Sandomierska).
Początkowo kształcił się w szkole kolegiackiej w Sandomierzu,
od 1406 roku studiował w Akademii Krakowskiej. Karierę swoją
związał z dworem króla Władysława Jagiełły. W latach
1411-1423 pracował w kancelarii królewskiej.  W 1423 roku
został biskupem krakowskim, a w 1449 roku otrzymał kapelusz
kardynalski.  Po śmierci Władysława Jagiełły (1434) w wyniku
starań Zbigniewa Oleśnickiego nastąpiła elekcja i koronacja
małoletniego Władysława III Jagiellończyka.  W polityce
zagranicznej dążył do uzyskania przez Jagiellonów praw
dynastycznych do korony czeskiej i węgierskiej. 
Zbigniew Oleśnicki jako biskup krakowski przeprowadził reformę gospodarczą dóbr
biskupich, przenosząc wsie na prawo niemieckie i dokonując lokacji miejskich także
na Ziemi Sandomierskiej. Fundator wielu kościołów i klasztorów, dążył do odnowy
kultu patronów królestwa i diecezji, popierał rozwój bractw religijnych. Zainspirował
powstanie "Roczników" Jana Długosza. Utrzymywał stałe kontakty z Sandomierzem.
W latach 1416- 1418 był scholastykiem kolegiackim.  20 marca 1443 roku
zorganizował w Sandomierzu synod diecezji krakowskiej. Kardynał Oleśnicki zmarł 
1 kwietnia 1455 roku w Sandomierzu. Pochowany został w katedrze krakowskiej. 


Program konferencji

20 maja 2005 r. (piątek) - zamek sandomierski


godz. 9.00 Otwarcie konferencji

godz. 9.15-12.00

Prof. dr hab. Maria Koczerska (Warszawa)
Kardynał Zbigniew Oleśnicki wobec ludzi i problemów swojej epoki.

Prof. dr hab. Jan Wroniszewski (Toruń)
Krąg rodowy Zbigniewa Oleśnickiego.

Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski (Kraków)
Zbigniew Oleśnicki a druga unia polsko-węgierska (1440-1444).

Prof. dr hab. Janusz Kurtyka (Kraków)
Ziemie ruskie w działaniach politycznych Oleśnickich w pierwszej 
połowie XVw.

Prof. dr. hab. Jan Tęgowski (Białystok)
Zbigniew Oleśnicki a unia Polski z Litwą.

Dr Tomasz Wróbel (Lublin),
Zbigniew Oleśnicki a kwestia pruska i krzyżacka.

Prof. dr hab. Zbigniew Noga (Kraków)
Zbigniew Oleśnicki a Księstwo Siewierskie (komunikat).

godz. 12.00-12.15 przerwa

godz. 12.15-13.30

Dr Jerzy Sperka (Katowice)
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki a ugrupowania dworskie w okresie
panowania Władysława Jagiełły i w pierwszych latach Władysława Warneńczyka.

Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (Warszawa)
Król i biskup. Spór o rację stanu Królestwa Polskiego.

Dr Bożena Czwojdrak (Katowice),
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki a królowa Zofia - konflikt, współpraca czy rywalizacja.

godz. 13.30-15.00 przerwa

godz. 15.00-17.00

Prof. dr hab. Jadwiga Krzyżaniakowska (Poznań)
Stanowisko Zbigniewa Oleśnickiego wobec problemów reformy Kościoła.

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Kraków)
Pastor bonus - duszpasterskie zabiegi biskupa Oleśnickiego w diecezji
krakowskiej.

Dr Marek Kowalski (Kraków)
Rola prowizji papieskich w obsadzaniu kanonii katedralnych za czasów
Zbigniwa Oleśnickiego.


Dr Tomasz Graff (Kraków)
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439-1449)
(komunikat).

Dr Janusz Smołucha (Kraków),
Zbigniew Oleśnicki a Eneasz Sylwiusz (komunikat).

Prof. dr hab. Urszula Borkowska OSU (Lublin)
Zbigniew Oleśnicki a Jan Długosz.

Prof. dr. hab. Józef Szymański (Lublin)
Katalogi biskupów krakowskich w kręgu Zbigniewa Oleśnickiego.

godz. 17.00-17.20 przerwa

godz. 17.20-18.30 dyskusja

21 maja 2005 r. (sobota)


godz.9.00-11.00

Uroczysta Msza Święta i poświęcenie tablicy pamiątkowej w Bazylice Katedralnej
w Sandomierzu.


godz. 11.00-12.00 Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Wystawa: "Dialog o Zbigniewie Oleśnickim" zabytek poezji z XVw. ze zbiorów
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Koncert muzyki dawnej na pozytywie szkatulnym z XVIIw. Wystąpi Roman Lulka.

Prezentacja zabytków związanych z kardynałem Zbigniewem Oleśnickim i Janem Długoszem.


godz.12.00-14.30 zamek sandomierski

Prof. dr hab. Feliks Kiryk (Kraków),
Związek Oleśnickiego z Sandomierzem i Ziemią Sandomierską.

Prof. dr. hab. Sławomir Gawlas (Warszawa)
Zbigniew Oleśnicki wobec sporu o ustrój państwa (1425-1430) (komunikat).

Mgr Leszek Polanowski (Sandomierz)
O tzw. kamienicy Oleśnickich w Sandomierzu (komunikat).

Mgr Jerzy Zub (Sandomierz)
Fundacja kaplicy mansjonarzy w kolegiacie sandomierskiej (komunikat).

Dr Jarosław Nikodem (Poznań)
"...caput meum carnifici non subducam - O domniemanym zamachu na
Oleśnickiego w 1432r."

Dr Maciej Wilamowski (Kraków)
Nieznany dokument Zbigniewa Oleśnickiego (komunikat).

Dr Piotr Pokora (Poznań)
Pieczęcie Zbigniewa Oleśnickiego na tle sfragistyki późnośredniowiecznego episkopatu.

godz. 14.30 -15.30 Dyskusja i zakończenie konferencji


 strona główna I napisz do nas