Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna


Sandomierz
- zabytki

Plan średniowiecznego
miasta
Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu
Zamek
 

 Album zdjęć

Zamek w Sandomierzu
- widok "z lotu ptaka"

na stronie www.gorpol.plBaszta południowa
udostępniona do
zwiedzania


Strona główna  > Sandomierz >
zabytki


Zabytki Sandomierza

Zamek

Fot.: Waldemar Ciamaga  Zamek w Sandomierzu (2005)

Sandomierski zamek położony na wysokim Wzgórzu Zamkowym, powstał w miejscu grodu
funkcjonującego  tu prawdopodobnie od X w.
Murowany był wznoszony z fundacji królewskiej
od XIV w. W swojej kronice Janko z Czarnkowa wymienia zamek wzniesiony przez króla
Kazimierza Wielkiego
. Z tego czasu mogą pochodzić fundamenty ośmiobocznej wieży stojącej
wówczas w północno - wschodniej części wzgórza. Później rozbudowywany.

W XVI w. uzyskał charakter rezydencji renesansowej według projektu Benedykta
zwanego "Sandomierzaninem".
Mistrz Benedykt wniósł między innymi dwukondygnacyjne
krużganki wokół dziedzińca (1520-25, za panowania króla Zygmunta Starego, którego herb 
widnieje nad portalem  z napisem i datą 1520r.) -
podobne prace Mistrz Benedykt wykonał 
na Wawelu.
 
W owym czasie sandomierski zamek składał się z 4 skrzydeł obejmujących
arkadowy dziedziniec.
Prace na zamku kontynuowano za czasu panowania Zygmunta
Augusta i Stefana Batorego  z udziałem wybitnego architekta i rzeźbiarza Santi
Gucciego. 


Zniszczony poczas potopu.
Szwedzi wysadzili zamek w powietrze, grzebiąc pod gruzami,
kilkuset mieszkańców Sandomierza  i okolic. Zachowało się tylko jedno skrzydło zachodnie. 

Zamek na starych fotografiach. Lata pięćdziesiąte. Widać architekturę więzienną. Inna w porównaniu z obecną
elewacja po stronie zachodniej, inny dach oraz widoczny "tzw. "rogal austriacki" po stronie wschodniej, później
rozebrany. Zamek w okresie ostatnich 50 lat doznał licznych przekształceńW 1821r. umieszczono tu więzienie, przystosowując do nowej funkcji dziedziniec zamkowy,
wnosząc nowe obiekty (tzw. "rogal austriacki"). Funkcję tę zamek pełnił do 1959r. Zachowała się, 
od strony wejścia, fasada więzienna zamku. 

Obiekt wyremontowano w latach 1960-1986r. Umocniono Wzgórze Zamkowe, które podobnie jak
Wzgórze Miejskie zachowuje się niestabilne, mając tendencje do osuwania się. 


Fot.: Waldemar Ciamaga.  Zamek w Sandomierzu - widok od strony Wisły (2005)

Obecnie na zamku mieści się Muzeum Okręgowe, mające zarówno stałe wystawy, jak
również interesujące wystawy czasowe.


Więcej nt. Muzeum Okręgowego na jego stronie internetowej: www.zamek-sandomierz.pl
Strona zawiera, bieżące informacje nt. wystaw.
 strona główna I  napisz do nas