Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świetokrzyskich

Strona główna


Sandomierz
- zabytki

 
Podziemna Trasa
TurystycznaGaleria zdjęć >>


30 lat Podziemnej Trasy Turystycznej w Sandomierzu
10.12.1977 -
10.12.2007 
uroczystościCzekają na turystów różne niespodzianki.

Możliwość zamówienia dodatkowych usług:
grzane wino, występy osób: duch, kat, Tatarzy,
Halina Krępianka


W 1977 r. udostępniono zwiedzającym Podziemną Trasę Turystyczną >>


Strona główna  > Sandomierz >
zabytki


Zabytki Sandomierza

Podziemna Trasa Turystyczna

Sandomierz był miastem
królewskim przez które
przebiegały ważne szlaki
handlowe, w tym na Ruś i na
Węgry.
Posiadał liczne przywileje
handlowe,  z których najważniej-
szym było prawo składu.
Sandomierzanie mieli też przywilej
handlu niektórymi towarami na
terenie Rusi i Węgier.
Galeria zdjęć - Podziemna Trasa Turystyczna

Dla potrzeb rozwijającego się ośrodka handlowego, konieczne były odpowiednie
magazyny. Stąd też pod miastem powstawały piwnice drążone w skale lessowej z
przeznaczeniem na składy towarów (wino, sól, śledzie). Gdy wzrastały potrzeby
kopano piwnice na różnych poziomach, podkopywano się pod ulice, rynek, a
czasem pod sąsiednie kamienice.

Gdy miasto podupadło, piwnice nie remontowane, nie użytkowane stały się
zagrożeniem.  Melchior Buliński w Monografii Sandomierza (1877) pisał:
"Na tego
rodzaju piwnice i lochy przy każdym większym kopaniu wszędzie natrafić
można, a często i pod ciężarem ziemi same się zapadają"


W latach sześćdziesiątych zaczęły występować powszechnie w obrębie Starego
Miasta katastrofy budowlane, różnego rodzaju awarie spowodowane zapadaniem się
piwnic. Koniecznością stało się ratowanie zabytkowego miasta. Akcję zabezpie-
czenia podziemnych wyrobisk kierował zespół naukowy pod kierownictwem prof.
Feliksa Zalewskiego, a następnie prof. Zbigniewa Strzeleckiego.
Prace zabezpie-
czające w obrębie Starego Miasta wykonywali górnicy z Przedsiębiorstwa
Robót Górniczych w Bytomiu. 
Podstawowym celem prac górniczych była
likwidacja wyrobisk i pustek pod kamienicami, jezdniami, placami. W wyniku
prowadzonych prac, przeważająca część piwnic uległa likwidacji przez wypełnienie
ich "podsadzką" - mieszaniną lessu z dodatkiem szkła wodnego lub cementu.

Ze względu na walory historyczne i zabytkowe część piwnic połączono tworząc
Podziemną Trasę Turystyczną. Trasa prowadzi pod 8 kamienicami, pod ulicami
Opatowską, Oleśnickich i Bartolona oraz pod Rynkiem.
Ma 470m długości,
najgłębsze wyrobiska znajdują się na głębokości 12m pod płytą Rynku.
 
Trasa obejmuje 34 komory na różnych poziomach.

Latem temperatura w najgłębszym chodniku jest dużo niższa od tej na powierzchni 
i wynosi 12-14oC. Zimą natomiast temperatura w piwnicach jest wyższa niż na
powierzchni ziemi.

Z Sandomierskimi lochami wiąże się legenda o Halinie Krępiance


Otwarcie Podziemnej Trasy Turystycznej miało miejsce 10 grudnia 1977 r. >>

Galeria zdjęć z Podziemnej Trasy Turystycznej na stronie PTTK Sandomierz >>
bliższe informacje o Trasie PTTK Sandomierz,  tel. +48 (15) 8323088
(tel. bezpośrednio na trasę)

poczta@pttk-sandomierz.pl 

 strona główna I  napisz do nas