Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna


Sandomierz
- zabytki

 

Album zdjęć
ul.Zydowska

Cmentarz żydowski
w Sandomierzu


Strona główna  > Sandomierz >
zabytki


Zabytki Sandomierza

Synagoga

Fot.: Waldemar Ciamaga  - Sandomierz: synagoga  Fot.: Waldemar Ciamaga - Sandomierz: synagoga
 - widok od ul.Podwale 

W okresie średniowiecza sandomierska gmina żydowska należała do największych i najważniejszych w Małopolsce. Wraz z krakowskim Kazimierzem otrzymała od Kazimierza Wielkiego przywilej opieki królewskiej. Pierwsza synagoga nie zachowała się. Obecna została wzniesiona w 1768r.W okresie późniejszym (XIXw.) dostawiono od strony północnej dawny dom gminy żydowskiej.  Kwadratowa sala modlitw nakryta jest sklepieniem krzyżowo-kolebkowym z lunetami. Zachowały się resztki polichromii z XVIII  i XIXw. Do sali modlitw wchodzi się z kahału przez gotycki portal, przeniesiony w to miejsce z zamku. Podczas drugiej wojny światowej ludność żydowska została wymordowana. Obecnie w budynku dawnej synagogi mieści sięArchiwum Państwowe. Zbiory: akta Sandomierza od XVIw. oraz archiwalia z terenu byłego woj. tarnobrzeskiego z XIXw.

Obok budynku znajdują się fragmenty murów obronnych  z pozostałością ostatniej
baszty. Ulica Żydowska przebiegająca obok synagogi, prowadzi przez teren dawnej
dzielnicy żydowskiej. 

Cmentarz żydowski znajduje się obok
dworca PKS, przy ul.Suchej
. Założony 
w tym miejscu  w 1850r. Zniszczony
podczas II wojny światowej. Zachowała się
tylko część cmentarza. Znajduje się tam 
pomnik w kształcie piramidy, zbudowany 
z fragmentów macew.
Widnieje tam tablica zawierająca słowa:
"Pamięci pomordowanych Żydów sandomierskich,
ofiar okrucieństw i zbrodni popełnionych przez
morderców hitlerowskich 1939-1945"

Fot.: Waldemar Ciamaga - Sandomierz: cmentarz żydowski (2005)


 strona główna I  napisz do nas