Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna


Sandomierz
- zabytki


 Ratusz - widok od strony
południowej,  na ścianie ratusza zegar słoneczny
i herb Sandomierza
Na rynku instalacja
z kotwicą przedstawiająca
"zakotwiczone niebo"Zegar słoneczny
i herb SandomierzaWieża ratusza z XVIIw.


Album zdjęć


Strona główna  > Sandomierz >
zabytki


Zabytki Sandomierza

Ratusz

Fot.: Waldemar Ciamaga - sandomierski ratusz (2005)


Ratusz
wzniesiono wkrótce po najeździe Litwinów w 1349r. Pierwotnie gotycki, był budowlą na
planie kwadratu zwieńczoną wysoką ośmioboczną wieżą. Cześć południowa, najstarsza (na niej
zegar słoneczny) pochodzi z tego okresu. W XVI w. został rozbudowany w formę wydłużonego
prostokąta,  a następnie zwieńczony attyką. Wieża została dobudowana w wieku XVII. 
W ratuszu mieści się oddział Muzeum Okręgowego, Urząd Stanu Cywilnego, w podziemiach
klub "Lapidarium". Obok znajduje się wyjście z trasy podziemnej

Z XVI w. pochodzi attyka, trójstrefowa, zaliczana do najpiękniejszych attyk ratuszowych 
w Polsce.
Jej autorstwo przypisywane jest Janowi Maria Padowano. Naroża attyki zdobią
głowy przedstawiające cztery stany.
W nocy podświetlone elementy zwieńczenia attyki
rzucają cień na wieżę i można dostrzec dwie postacie na jej tle.

Fot.: Waldemar Ciamaga (2005)

Fot.: Waldemar Ciamaga (2005)

Na ścianie południowej ratusza znajduje się zegar słoneczny wykonany w technice sgraffito
przez Tadeusza Przypkowskiego (1958), byłego właściciela muzeum zegarów w
Jędrzejowie.
Tadeusz Przypkowski wykonał wiele zegarów słonecznych w różnych miejscach
świata. M.in. zegary jego autorstwa znajdują się w Obserwatorium Astronomicznym Greenwich
w Londynie (przed które przechodzi południk "0").

Od strony wschodniej przed ratuszem stoi figura Matki Boskiej Niepokalanej z 1776r. wniesiona
na pamiątkę misji świętej w 1770r.

O godzinie 12.00 czyli w południe będąc na Rynku można posłuchać hejnału
sandomierskiego.

 

 strona główna I  napisz do nas