Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna


Sandomierz
- zabytki

 
Madonna z Goźlic
Odnaleziona w 1915r. 
w trakcie prac przy
usuwaniu zniszczeń
wojennych w najbliższym
otoczeniu kościoła w Goźlicach. Figura tronującej
Marii z Dzieciątkiem z I tercji
XIIIw.


Goźlice >> 


Strona główna  > Sandomierz >
zabytki


Zabytki Sandomierza

Dom Długosza

Dom Długosza

Dom Długosza - wzniesiony w 1476r. z fundacji
Jana Długosza z przeznaczeniem dla księży
mansjonarzy. Obiekt posiada obszerną sień do
której prowadzą dwa portale gotyckie.
Od
południa nad wejściem, znajduje się tablica
fundacyjna z herbem "Wieniawa" Jana
Długosza.
Tę część budynku przedstawia
zamieszczone zdjęcie.  W XVI w. budynek
uzyskał attykę. W okresie międzywojennym
(1934-1936) wyremontowany;  z tego okresu
pochodzi obecny dach. Od 1936r. w budynku
mieści się
Muzeum Diecezjalne

Fot.: W.Żywczyk - Dom Długosza  (2004)  powiększ  >>

Zdjęcia: 1...2


Autorem ekspozycji muzelnej był Karol Estraycher.
W zbiorach muzeum wiele ciekawych eksponatów, m.in.:obraz
"Matka Boska z Dzieciątkiem 
i św.Katarzyną" autorstwa Łukasza Cramacha Starszego
(1518-1520), gotycki obraz "Trzy
święte" (1440), rzeźba Matki Boskiej Tronującej" z kościoła w Gożlicach z XIIIw., zbiór szat
liturgicznych (XV-XVIII w.), tkaniny, rzeźba sakralna, zabytki kultury materialnej z okresu neolitu
i wczesnego średniowiecza.

Zapraszamy również na stronę internetową muzeum:
http://www.domdlugosza.sandomierz.opoka.org.pl
a później do zobaczenia ekspozycji.Zapraszamy!

 strona główna I  napisz do nas