Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna


Sandomierz
- zabytki

Sandomierz
- kościół św. Michała,
portal i sygnaturka


Album zdjęć >>

Msze w sandomierskich kościołach 


Strona główna  > Sandomierz > zabytki


Zabytki Sandomierza

Kościół św. Michała i dawny klasztor panien benedyktynek


Fot.: Dorota Sulicka  Sandomierz. Kościół św.Michała i 
klasztor panien benedyktynek (widok z Bramy Opatowskiej)    (2004)

Fot.: Waldemar Ciamaga (2005)


Kościół św. Michała i dawny klasztor panien benedyktynek wzniesiony w ciągu XVIIw. 
Benedyktynki do Sandomierza zostały sprowadzone przez marszałkową wielką koronną Elżbietę Sieniawską w 1613r. Pierwszy drewniany klasztor spłonął. Budowę nowych murowanych budynków rozpoczęto w 1627r. .Prace prowadziła Zofia Sieniawska córka fundatorki, ksieni sandomierskiego konwentu. Kościół powstał  w okresie 1682-1692r. wg projektu Michała Linka,  z fundacji ordynata Marcina Zamoyskiego. Kościół św. Michała jest jednonawowy nakryty sklepieniem kolebkowo - krzyżowym


Wyposażenie kościoła
: ambona w formie drzewa genealogicznego zakonu benedyktynów, które wyrasta z postaci leżącego św. Benedykta - wykonana przez Mateusza Rozkwitowicza w XVIIw., z tego samego okresu pochodzą dwa ołtarze boczne oraz stalle w prezbiterium oraz ławki wykonane w warsztacie Marcina Czarnego. Przed kościołem znajduje się nie duży ogródek Obok którego usytuowane są domek kapelana, dzwonnica, kazalnica, a od zachodu budynek dawnej furty klasztornej. Od zachodu też przylegają do kościoła budynki dawnego klasztoru.

Przed wymienionymi budynkami, obok ul.Żeromskiego, na wysokich słupach stoją figury  św. Benedykta i jego siostry św. Scholastyki, a po drugiej stronie ul. figura św. Rocha (pod metalowym baldachimem).  

Omawiany zespół budynków stanowi przykład doskonałej sztuki barokowej. 

Fot.: Waldemar Ciamaga (2005)

Fot.: Waldemar Ciamaga. Kościół św. Michała  (2006 -po remoncie)Na początku XX w.. umieszczono w budynkach klasztornych seminarium duchowne. W 1994r. sandomierskie Wyższe Seminarium Duchowne zostało inkorporowane do Wydziału Teologii Katolickiej KUL

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu  powstała w 1820 roku. W chwili obecnej księgozbiór biblioteki obejmuje ok. 130.000 woluminów. W przywołanej liczbie znajduje się wiele cennych rękopisów (ponad 2.500) - najcenniejszy: tekst "Bogurodzicy" (pochodzi z końca XV wieku), 720 tytułów czasopism, a w zbiorach specjalnych jest 8.400 klatek mikrofilmów i 1500 fotografii z przełomu XIX/XX w. Cenny jest również zbiór starodruków (ok. 20000) i inkunabułów (ogółem jest ich 297, w tym 13 unikatów). 

Więcej na stronie Biblioteki >>

Od stycznia 2007 r. , na mocy dekretu Biskupa Sandomierskiego Andrzeja Dzięgi, została utworzona Biblioteka Diecezjalna. Tworzą ją zbiory Biblioteki i Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego, Biblioteki i Archiwum Kapituły Katedralnej oraz Archiwum Diecezjalnego. 
Kościół rektoralny pw. Świętego Michała Archanioła na stronie Diecezji Sandomierskiej  >>

Kościół  rektoralny pw. Świętego Michała Archanioła na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu  >>

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego http://www.bwsdsan.pl/

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu   http://www.wsd.sandomierz.opoka.org.pl/

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz  www.wds.pl/
strona główna I  napisz do nas