Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna


Sandomierz
- zabytki

 

Album zdjęć >>


Msze w sandomierskich kościołach 


Strona główna  > Sandomierz >
zabytki


Zabytki Sandomierza

Kościół św. Józefa


Fot.: Waldemar Ciamaga - kościół św. Józefa

Kościół św. Józefa i dawny klasztor
reformatów jest najmłodszym zabytkowym
kościołem Sandomierza. Został zbudowany
przez o.o. Reformatów
.
Reformaci sprowadzeni
do Sandomierza w 1672r., wspierani dobroczyn-
nością głównie mieszkańców Sandomierza,
wznieśli tu w latach 1679-1689 kościół i klasztor.
Jako budulca użyto podarowanych reforma-
tom materiałów  z rozbieranego zamku na
wyspie wiślanej w pobliżu Zawichosta 
(zamek zniszczony przez Szwedów). 

Kościół konsekrowany  w 1697r., barokowy, jednonawowy  z trójprzęsłowym, prosto zamkniętym prezbiterium. Ołtarz główny oraz sześć bocznych z 1820r. Malowane iluzjonistycznie. Z tego okresu pochodzą antepedia ołtarzowe z barwionej słomy  Ponad arkadą tęczową jest dużych rozmiarów malowidło z pocz. XXw. przedstawiające św. Dominika i św. Franciszka - założycieli najstarszych zakonów żebraczych, z których swoją regułę wywodzili oo. Reformaci. Przeważa kolor brązowy, czyli "reformacki". Do kościoła przylega dziedziniec otoczony murem z kaplicami drogi krzyżowej. Od strony południowej  budynki dawnego klasztoru reformatów. W podziemiach kościoła znajduje się szklana trumna zawierająca zwłoki Teresy Izabeli Morsztynównej, która zmarła w opinii świętości.

Fot.: Waldemar Ciamaga - kościół św. Józefa

Fot.: Waldemar Ciamaga - kościół św. Józefa
dziedziniec z kaplicami drogi krzyżowej

 

Bł. ks. Antoni Rewera proboszcz parafii św. Józefa  - zdjęcie z okresu międzywojennego

Bł. ks. Antoni Rewera >>

Przed kościołem jest plac św. Wojciecha
.
Nazwa ta nie jest przypadkowa. W miejscu tym znajdował się od XV w. kościół pod tym wezwaniem. Prawdopodobnie drewniany spłonął w 1809r. Obok kościoła był cmentarz.

Wśród drzew widoczna jest  figura św. Aleksandra papieża. 
Stoi ona na grobie biskupa sufragana Aleksandra Dobrzańskiego.
Miejsce po kościele który spłonął oraz miejsce dawnego
cmentarza zostało otoczone murem (1830) przez biskupa
sandomierskiego Prospera Burzyńskiego. W 1871r. mur
rozebrano. W tym samym roku wzniesiono figurę papieża.
Fot. Waldemar Ciamaga - Sandomierz. Figura św. Aleksandra papieża


Przez pewien okres czasu, począwszy od lat 60-tych XIX w. na terenie zabudowań klasztornych i kościoła znajdowała się cerkiew i magazyny.

Kościół położony jest na wzgórzu nazywanym "Czwartek". Niegdyś w czwartki odbywały się targi, stąd taka dziwna nazwa.


Obok kościoła znajduje się park miejski, założony w 1872r.


Panna Teresa Izabella Morsztynówna (1680-1698) - córka wojewody sandomierskiego.
Słynęła z pobożności i urody. W dzieciństwie uczyniła ślub czystości. Nie poddała się presji
rodziców swatających jej znakomitych kawalerów. Zmarła w młodym wieku w opinii świętości.
Pochowana w podziemiach kościoła  św. Józefa. Specyficzny mikroklimat podziemi sprawia, 
że zwłoki zmarłej pomimo upływu lat są dobrze zachowane. Na ścianie południowej kościoła
znajdują się liczne epitafia, m.in. epitafium Teresy Izabeli Morsztynówny
Parafia pw. św. Józefa >>

Strona parafii pw. św. Józefa >>

 

 

 strona główna I  napisz do nas