Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna


Sandomierz
- zabytki

 


Strona główna  > Sandomierz >
zabytki


Zabytki Sandomierza

Collegium GostomianumCollegium Gostomianum

Fot.: J.L. Collegium Gostomianum (2004)   powiększ >>

Fot.: Waldemar Ciamaga (2005)


Fot.: Waldemar Ciamaga. Widok od strony doliny
rzeki Wisły. (2005)

Collegium Gostomianum powstałe z
fundacji Hieronima Gostomskiego - wojewody
poznańskiego  i kasztelana sandomierskiego,
dawne kolegium Jezuickie. Zespół wznoszo-
ny  w okresie 1604-1615 przez budowniczego
jezuickiego Michała Hintza(fundacja z 1602r.)
Budynek niszczony pożarami w 1656r. i 1813r. Najbardziej brzemienny w skutkach
był drugi pożar, w wyniku zniszczeń
rozebrano skrzydło południowe oraz kościół
św. Piotra, wzmiankowany już od 1166r., 
a stojący na środku dziedzińca szkoły.

Zachowane skrzydło wschodnie dawnego kolegium jezuitów jest jedną z najstarszych szkół
w Polsce, gdzie naukę prowadzi się od blisko 400 lat. Nie tak dawno szkoła obchodziła 400-
lecie. Obecnie w budynku mieści się I Liceum Ogólnokształcące.
Sześciokondygnacyjny obiekt, zachował oryginalny układ przestrzenny, dekorację sklepień,
pierwotny system ogrzewania budynku (gruby) oraz ciekawą eliptyczną klatkę schodową

 strona główna I  napisz do nas