Strona turystyczna przewodników sandomierskich i świętokrzyskich

Strona główna


Sandomierskie
szachy

 


Strona główna  >Sandomierz >sandomierskie szachy


Sandomierskie szachy

W zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w Ratuszu znajduje się
jeden z najcenniej-
szych zabytków miasta. Są to szachy z XII/XIII wieku.
Odkryte zostały 9 X 1962 r na
Wzgórzu Świętojakubskim, w chacie ziemiankowej przez Eligię i Jerzego Gąssowskich z
Instytutu Kultury Materialnej PAN. Na skarb składa się 16 figur i 13 pionków szachowych,
wystruganych z jeleniego rogu. Figury maja od 17-25 mm wysokości, a pionki od 15-19 mm.
Zestawy nie różnią się barwą, a tylko ornamentyką o charakterze geometrycznym. Znalezienie
szachów w półziemiance świadczyć może o tym, że grą zajmowali się nie tylko duchowni i
rycerstwo, ale także i ludzie z niższych grup społecznych.
Naukowcy przypuszczają, że wzór tych szachów przybył w sandomierskie z Rusi lub Czech.
Same szachy są produktem miejscowym. Wskazuje na to zarówno materiał, z jakiego są
wyrzeźbione, jak i ornamentyka, częściowo oparta na wzorach słowiańskich. Pewne fragmenty
ornamentów - arabskie - mogą świadczyć o istnieniu jakiegoś pierwowzoru, według którego
miejscowy rzemieślnik z podgrodzia tworzył rodzimy produkt. Szachy mogły być również
przywiezione z wyprawy krzyżowej przez Henryka Sandomierskiego.


Szachy sandomierskie należą do najstarszych w Europie

Tekst: Edyta Zaroda /D.Su
 strona główna I  napisz do nas